By: dotstepien

Return to Paradise.

W życia wędrówce, na połowie czasu, straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłem się lasu. [pieśń I – Boska Komedia - Dante Alighieri] Jest to wędrówką ku…

Read more

Tristis Historia.

Read more

Light off. Wiecznie przemijamy.

Są to zdarzenia które nigdy już nie powrócą. Ludzki świat jawi się jako nietrwały; nietrwałe są nadawane mu znaczenia, nietrwałe jest także ludzie ciało. Świadomość tego, że śmierć jest nieuchronna,…

Read more

Spotless Mind. Nigdy mnie nie opuszczaj.

Spotless Mind. Nigdy mnie nie opuszczaj - jest to mój „prywatny” projekt. Opowiada o moim lęku przed utratą najbliższej mi osoby. Spotless Mind (bez pamięci) – pierwszy człon tytułu, odnosi…

Read more