Spotless Mind. Nigdy mnie nie opuszczaj.

Spotless Mind. Nigdy mnie nie opuszczaj – jest to mój „prywatny” projekt. Opowiada o moim lęku przed utratą najbliższej mi osoby. Spotless Mind (bez pamięci) – pierwszy człon tytułu, odnosi się do mojego strachu przed zapomnieniem. Zapomnieniem, głosu, gestów mojej mamy w momencie zmierzenia się z jej utratą. Chcę by każdy jej gest oraz jej zachowanie pozostał „nieśmiertelny”. Tak jak Milan Kundera w swojej książce Nieśmiertelność pisał, każdy z nas chce pozostać nieśmiertelnym, poprzez charakterystyczne nasze zachowanie. Listy, które zostawiamy, naszą indywidualną historię. I w ten sposób przechodzę do drugiego członu tytułu – Nigdy mnie nie opuszczaj. Podobno najsilniejsza więź, to więź matki z dzieckiem, która tworzy się już od momentu poczęcia – tak też jest w moim przypadku. Każdego dnia przemijamy. Ja, jako dziecko boję się „życia”, w którym zabraknie mi najważniejszej osoby.